17 studenoga 2013

ZABAVNA PIROTEHNIKA ZA POČETNIKEZABAVNA PIROTEHNIKA ZA POČETNIKEAutor: Goran Nikolašević


Izdavač:

ERDUT d.o.o.

Ivana Horvata-Bećara 56
31206 Erdut


ZABAVNA PIROTEHNIKA ZA POČETNIKE


O čemu će biti govora u ovoj knjizi:


Povijest pirotehnike za zabavu

Osnovni zakoni i propisi vezani uz korištenje zabavne pirotehnike u RH

Podjela pirotehničkih sredstava za zabavu

Sigurnost pri korištenju

Rotirajući pirotehnički artikli

Vulkani i fontane

Petarde

Rakete

Rimske svijeće

Vatrometne baterije

Profesionalna pirotehnika – ukratkoPOVIJEST PIROTEHNIKE ZA ZABAVU


Riječ pirotehnika potječe iz starog Grčkog jezika i sastoji se od dva dijela:


PYROS = vatra TEHNOS = umjetnost


Doslovce prevedeno, riječ pirotehnika znači umjetnost stvaranja i upravljanja vatrom. Pirotehnika svakako potječe još iz pradavnih vremena otkrića vatre koju su koristila prethistorijska društva. Na primjer, vatra je korištena u pradavnim ritualima kao što su krijesovi u poganskim ritualima. U novijoj povijesti pirotehnike jedno se ime posebno ističe: franjevački redovnik Berthold Schwarz (Niger Berchtoldus) za kojega se tvrdi da je oko 1354. godine otkrio barutni prah. Legenda kaže da je „Crni Berthold“ zaista živio te da je kao alkemičar eksperimentirao sa različitim eksplozivnim smjesama. Naravno, znamo za postojanje i korištenje takvih tvari u Kini i drugim dijelovima Orijenta: - u Istočnoj Aziji (Kina) se koristila čista salitra (KNO3) za pokretanje prvih projektila (oko 500 god. Pr.n.e.). Kinezi su tada poznavali i čišćenje salitrom, a već je bila korištena i u smjesama za paljenje („Kineska sol“ ili „Snijeg iz Kine“) - u Mediteranskom području (Bizant, Grčka, Arabija), salitra nije bila poznata do prve polovice 13. stoljeća. Eksperimenti sa NaCl i NaCO3 nisu davali zadovoljavajuće rezultate. KNO3 iz morske vode je bio prljav i nije ga bilo moguće koristiti za izradu vatrometnih smjesa (vrlo je hidroskopan). - 428 g. Pr.n.e. „Vatrena umjetnost“ je korištena u Peloponeskim ratovima kako bi se zapalili neprijateljski brodovi. - 360. g. Pr.n.e. su zapaljive smjese prvi puta opisane, a sadržavale su smolu, sumpor, lan, tamjan i borovinu. Nakon što je barut upotrijebljen u zabavne svrhe, vrlo brzo mu se našla i vojna primjena. Nije točno poznato kada je prvi put izveden eksplozivni vatromet na nekoj svečanosti. Prvo izvješće koje upućuje na nezavisni karakter vatrometa kao elementa dizajna neke svečanosti datira iz 1439. godine i opisuje Ivanjski festival u Firenci. Prvu knjigu vezanu isključivo uz vatromete „Pirotechnia“ objavio je Vanoccio Biringuccio oko 1540. godine. Prvi dokumentirani vatromet je izveden 1506. godine u Njemačkoj u čast cara Maximiliana. Na jezero Constance je isplovio brod sa tri bačve koje su sadržavale preko 300 pirotehničkih sredstava odakle je vatromet i izveden. U samom početku su većinom bili prizemni vatrometi, odnosno tzv. Barokni vatrometi, pretežito s efektima koji su dočaravali bitke ili uspomene na vojne okupacije sela i gradova. S vremenom se pirotehnika počela upotrebljavati i kao scenski efekti u raznim predstavama. 1709. godine u čast kralja Danske iscenirano je uništenje utvrde na Elbi sa 150.000 zapaljenih pirotehničkih fontana. Prva upotreba raketa kao vatrometnih efekata zabilježena je 1674. u Versaillesu u Francuskoj, za vrijeme Louisa XIV, kada je ispaljeno 5.000 raketa istovremeno. Prvi vatromet koji je sinkroniziran sa glazbom izveden je povodom završetka Austrijskog rata 1749., a za kojeg je glazbu specijalno skladao Georg Friedrich Handel pod imenom „Music for the Royal Fireworks“. Niccolo Servandoni iz Pariza radio je punih šest mjeseci na dizajnu vatrometa. No cijeli prizor je skoro završio katastrofom jer mu se pri izvođenju neplanirano zapalio veliki dio scene. U 19. i 20. stoljeću je postalo uobičajeno svaku veću proslavu obilježiti vatrometom. Od baroknih, prizemnih vatrometa, došlo se do vrlo velikih, električno paljenih i kompjuterski vođenih vatrometa. I samo trajanje vatrometa je doživjelo promjene. Od nekadašnjih vatrometa koji su trajali po nekoliko sati stiglo se do modernih vatrometa koji rijetko traju duže od 30 minuta, ali je broj ispaljenih efekata višestruko povećan. U modernoj Hrvatskoj sve veće proslave, dani gradova, praznici, pa i vjenčanja ne mogu proći bez vatrometa. Srednji vatrometi traju u prosjeku 5-8 minuta i za to vrijeme bude ispaljeno 800-1000 efekata raznih kalibara.
OSNOVNI ZAKONI I PROPISI VEZANI UZ KORIŠTENJE ZABAVNE PIROTEHNIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Temeljni akt koji pokriva problematiku pirotehnike je Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10). Ostali propisi koji su vezani uz pirotehniku su: Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08 i 69/12), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10) i Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07).PODJELA PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA ZA ZABAVU


Razred I – pirotehničke igračke


Razred II – sredstva za male vatromete


Razred III – sredstva za srednje vatromete


Razred IV – sredstva za velike vatrometeRazred I

U razred I spadaju bengalske šibice, pucajuće šibice, pucajući ulošci za cigarete, amorces za dječje pištolje, konfeti-bombice, pucajući čepovi, šibice sa zlatnom ili srebrnom kišom, naboji koji eksplodiraju pod nogama, pucajuće trake te drugi slični proizvodi. Prodaja pirotehničkih sredstava razreda I smije se obavljati u svim vrstama prodavaonica, uključujući u kioscima i pokretnim trgovinama. Pirotehnička sredstva razreda I smiju se prodavati tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina.


Razred II

U razred II spadaju petarde, male rimske svijeće, mali vatrometni bicikli, fontane, bengalske baklje, topovski pucnji, tzv. Party Knalleri, rakete, vatrometne baterije i slični artikli. Prodaja pirotehničkih sredstava razreda II smije se vršiti samo u prodavaonicama oružja ili streljiva te u od MUP-a odobrenim prodavaonicama pirotehničkih sredstava za zabavu. Pirotehnička sredstva razreda II smiju se prodavati osobama starijim od 18 godina u vremenu od 15. prosinca do 01. siječnja. Ova sredstva smiju upotrebljavati i osobe mlađe od 18 godina ali uz prisutnost roditelja ili staratelja.

Pyroshop u Osijeku


Razred III


Profesionalna pirotehnika, sa točno određenom količinom eksplozivne tvari u odnosu na vrstu sredstva ili kalibar. Pirotehnička sredstva razreda III se mogu kupiti u slobodnoj prodaji uz obvezno vođenje upisnika kupaca i uz predočenje osobne iskaznice.


Razred IV


Profesionalna pirotehnika za vrlo velike vatromete, podliježu Zakonu o eksplozivnim tvarima i Pravilniku o izvođenju javnih vatrometa. Ova sredstva se ne nalaze u slobodnoj prodaji te podliježu posebnim dozvolama za promet i uporabu.
Slika1: učionica u školi za pirotehničare


Slika1.1: ovdje se uči i pravljenje pirotehničkih smjesa za efekteSIGURNOST


Razred I


Zajednička masa pirotehničke smjese (paljenje i punjenje za proizvodnju učinka) u pojedinom pirotehničkom sredstvu ne smije prelaziti tri grama. Kod amorcesa, praskavo punjenje ne smije sadržavati olovne spojeve. U pojedinom proizvodu, osim amorcesa za dječje pištolje i proizvode koji eksplodiraju pod nogama (nagazna prskalica), pucajuća smjesa smije sadržavati najviše 0,5 grama nitroceluloze u obliku kolodijeve vune (vate), sa sadržajem dušika od najviše 12,6 % ili najviše 2,5 miligrama srebrnog fulminata. Pucajuće smjese amorcesa za dječje pištolje i nagazne prskalice mogu sadržavati spojeve s kloratnim ili perkloratnim udjelom, a količina pucajuće smjese ne smije biti veća od 7,5 miligrama po amorcesu ili nagaznoj prskalici. Srebrni fulminat i slične tvari nisu dozvoljeni u ovim pirotehničkim sredstvima. Kod plastičnih amorcesa pucajuća smjesa u kapicama mora biti podložena i pokrivena pogodnim materijalom. Pirotehnička sredstva sa pištavim spojem, Party Knalleri i rakete nisu dopušteni u ovom razredu. Kod pirotehničkih sredstava s pucajućim učinkom jakost zvuka ne smije prelaziti 115 dB mjereno na udaljenosti 8 metara od mjesta eksplozije na visini jedan metar od poda, dok se ispitivani uzorak nalazi na podu. Iako se pirotehnička sredstva razreda I smatraju bezopasnim sredstvima, višegodišnje iskustvo u korištenju ovih sredstava govori da ipak treba biti oprezan pri korištenju nekih od sredstava. Kao primjer treba navesti leteće predmete (npr. „Vatreni leptir“) koji se stavlja na zemlju, pali se fitilj i nakon tri sekunde se pali svjetleća smjesa te pogonska smjesa koja podiže predmet u zrak i istovremeno ga rotira oko svoje osi. Opasnosti su slijedeće: Fitilj ponekad prebrzo izgori te su moguće opekline po prstima osobe koja sredstvo aktivira. Prilikom startanja predmet odlazi u nepredvidivom smjeru. Iako je domet svega deset do petnaest metara, treba voditi računa da u blizini nema lako zapaljivih predmeta. Publika treba biti na sigurnoj udaljenosti kako ne bi došlo do lakših opeklina ili ozljeda oka. Često se u zatvorenim prostorima koriste novogodišnje prskalice i tortne fontane. Postoji mogućnost da užareni dijelovi sredstva padnu na lako zapaljivi predmet (npr. tepih ili papirnati stolnjak) ili na predmet koji je osjetljiv na visoku temperaturu (predmeti koji sadrže sintetička vlakna) te može doći do oštećenja predmeta u kućanstvu ili do izazivanja požara.Razred II


Zajednička količina svih eksplozivnih smjesa u pirotehničkom sredstvu, osim raketa i Party Knallera ne smije prelaziti 50 grama, kod zgusnutog bengalskog praška ne više od 2500 grama. Kod raketa ukupna količina eksplozivne smjese može biti najviše 20 grama, a od toga najviše 10 grama smjese može biti za stvaranje učinaka. U jednom pirotehničkom sredstvu, osim Party Knallera, pirotehnička smjesa za pucajuće efekte može sadržavati crni barut u masi do 10 grama, a Party Knaller može imati perkloratne pirotehničke smjese za pucajuće efekte u količini do 10 miligrama. Ako je obloga petardi i sličnih pucajućih tijela izrađena od lijepljenog papira stijenke smiju biti debele najviše 3,5 mm, a ako je od drugog materijala, učinci ne smiju biti opasniji nego kod lijepljenog papira navedene debljine. Aktiviranje pirotehničkog sredstva može nastupiti tek nakon 3 sekunde, a najviše 6 sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese odnosno fitilja, osim kod proizvoda kod koji vremenski pomak nije potreban. Rakete, vatrometne bombe i drugi pirotehnički predmeti koji lete u zrak moraju letjeti tako visoko da njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom, pri propisanoj upotrebi ne smiju stvarati opasne krhotine, uz uvjet da mjereno od mjesta rasapa, rasprsnute krhotine ne smiju letjeti više od 8 metara od mjesta eksplozije. Kod pucajućih pirotehničkih sredstava ne smiju nastajati goruće ili tinjajuće rasprsne krhotine, dok jakost zvuka ne smije prelaziti 115 dB mjereno na udaljenosti 8 metara od mjesta eksplozije na visini jedan metar od zemlje, dok se ispitivani uzorak nalazi na zemlji odnosno u zraku. Uporaba pirotehničkih sredstava razreda II zabranjena je u zatvorenim prostorijama, na prostoru gdje se okuplja više osoba te od 02. siječnja do 26. prosinca, osim u posebnim slučajevima uz odobrenje MUP-a. MUP redovito provodi preventivnu akciju „Mir i dobro“ i treba se pridržavati savjeta koje izdaje MUP. Ova pirotehnička sredstva su najčešći uzrok teških ozljeda u vrijeme novogodišnjih praznika. Točnije, sama sredstva nisu kriva, već nestručno rukovanje, nepažnja i zlonamjerno korištenje. Na svakom pirotehničkom sredstvu se nalazi obvezna uputa za sigurno rukovanje, no uvoznici upute često kopiraju ne vodeći računa o specifičnostima pojedinog sredstva. Također, niti pirotehnička sredstva nisu imuna na tvorničke greške. Kod nas prevladavaju jeftina pirotehnička sredstva iz Kine. Pirotehnička sredstva europskih proizvođača (npr. Wecco iz Njemačke) su skupa i zapravo ih zbog visoke cijene uvoznici ne nabavljaju. Neki od domaćih uvoznika čak odlaze u Kinu i nabavljaju sredstva po vlastitom dizajnu i zahtjevima te na taj način pokušavaju povećati sigurnost i kvalitetu proizvoda. U slijedećem dijelu priručnika će biti navedena pojedina sredstva ili grupe pirotehničkih sredstava razreda II najčešćih na našem tržištu te savjeti za sigurno rukovanje.ROTIRAJUĆI ARTIKLI


U ove artikle ubrajamo rotirajuća sunca, kotače i slično. Ova pirotehnička sredstva se koriste kao prizemni efekti. Sunca i kotači rade na principu akcije i reakcije, odnosno na dva ili više krajeva se nalaze male patrone sa pirotehničkom smjesom koja izgaranjem u jednom smjeru stvara silu koja okreće predmet oko svoje osi. Sredstvo je potrebno učvrstiti za drveni stalak pribijanjem priloženog čavlića. Upaljačem ili pirotehničkom šibicom upalimo fitilj i odmaknemo se na sigurnu udaljenost. Treba voditi računa da se u neposrednoj blizine ne nalaze lako zapaljivi predmeti. Kod izgaranja sunca ili kotača može se dogoditi da je predmet loše učvršćen za stalak te može otpasti.


Slika2 : scenski efekti


Slika3: vatrena sunca


VULKANI I FONTANE


Vulkani i fontane su prizemna pirotehnička sredstva, koja se aktiviraju sa ravne površine. Vulkani i fontane sadrže pirotehničku smjesu koja snažnim izgaranjem uvis stvara blještavi efekat u jednoj ili više boja. Sredstvo je potrebno postaviti na ravnu površinu te zapaliti fitilj upaljačem ili pirotehničkom šibicom. Vulkani i fontane ne eksplodiraju. No, snažno izbacuju goruću smjesu od nekoliko desetaka centimetara do nekoliko metara uvis, ovisno o proizvodu. Trajanje može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko desetaka sekundi. Na mjestu gorenja pirotehnička smjesa proizvodi vrlo visoku temperaturu i jarko svjetlo. Vulkane ili fontane neki proizvođači kombiniraju sa vatrometnim baterijama (često se u sredini vatrometne baterije može naći fontana) koja se sama aktivira, odnosno aktiviranjem samo jednog fitilja na bateriji.


Slika4: priprema vulkana


Slika5: aktivirani vulkani
PETARDE I TOPOVSKI PUCNJI (pucajući artikli)


Petarde su pirotehnički artikli za postizanje efekta pucnja. Načinjeni su od tvrdog papira sa malom količinom eksplozivnog punjenja. Postoji više veličina petardi, ovisno o jačini pucnja kojeg proizvode. Petarde se aktiviraju paljenjem fitilja ili prevlačenjem vrha petarde preko hrapave površine. Petardu je potrebno aktivirati i odbaciti na slobodan prostor, dalje od ljudi. Česte su teške ozljede, kako kod osoba koje aktiviraju petarde, tako i kod nevinih osoba koje namjerno odbačena petarda može teško ozlijediti. Kod osoba koje aktiviraju petarde najčešće su ozljede šake i oka. Kako je već ranije napomenuto, pirotehnička sredstva nisu imuna na tvorničke greške. Stoga se zna dogoditi da inicijalno sredstvo odradi ranije nego što je propisano, odnosno istog trenutka kada je zapaljeno tako da osoba ne stigne petardu baciti iz ruke. Moguće su i greške samih osoba koje rukuju petardama, te da na vrijeme ne izbace petardu iz ruke i fitilj jednostavno dogori i aktivira eksplozivno punjenje. Osobe koje aktiviraju petarde veće snage mogu zaštititi ruke debljom rukavicom. Ako se petarda aktivira trenjem, moguće je imati rukavice na obje ruke. Ako se petarda aktivira paljenjem fitilja benzinskim ili plinskim upaljačem, rukavicu imamo na ruci u kojoj držimo petardu. U svakom slučaju, odmah nakon paljenja trebamo petardu odbaciti na sigurnu udaljenost. Neodgovorne osobe znaju direktno pogoditi nekoga iz publike uslijed čega nastaju ozljede oka, uha, često i uz opekline. Iako je upotreba sredstava razreda II strogo zabranjena na području gdje ima mnogo ljudi, neodgovorni pojedinci znaju baciti petarde u masu ljudi (što je vrlo čest slučaj na dočeku Nove Godine na gradskim trgovima). Stoga je vrlo važno stalno upozoravati i educirati mlade vezano uz korištenje pirotehničkih sredstava. Ovdje MUP RH igra značajnu ulogu, kako u prevenciji, tako i u strogom sankcioniranju prekršitelja. No, roditelji i nastavnici su na „prvoj liniji“ edukacije mladih. Strogo je zabranjeno stavljati petarde u razne predmete (boce, kutije...) te bacanje u kanalizacijske otvore !


RAKETE


Rakete razreda II su nešto manje od profesionalnih raketa. Profesionalne rakete znaju biti veličine boce od jedne litre! Rakete su pirotehnička sredstva za postizanje svjetlosnog i zvučnog efekta. Sastoje se od tijela rakete i stabilizatora putanje. U tijelu rakete se nalaze pogonsko pirotehničko sredstvo (mali raketni motor) i pirotehničke smjese za postizanje efekta. Raketni motor se aktivira paljenjem fitilja. Nakon tri do šest sekundi se pali raketni motor koji pogoni raketu do visine tridesetak metara. Nakon toga se aktivira pirotehnička smjesa za aktiviranje i postizanje efekta. Za aktiviranje se često koristi samo crni barut, dok se za postizanje efekata koriste smjese metala, nemetala, organskih i anorganskih spojeva. Raketu je potrebno staviti u staklenu bocu ili na stalak za rakete, tako da stabilizator slobodno može izaći iz boce ili stalka. Tijelo rakete naravno treba biti izvan boce. Raketa treba biti usmjerena prema gore. Fitilj je moguće upaliti benzinskim ili plinskim upaljačem, šibicom, pirotehničkom šibicom ili malim plinskim brenerom. Odmah nakon paljenja treba se udaljiti na sigurnu udaljenost. Prije paljenja obvezno voditi računa o slijedećim uvjetima: da ne puše jak vjetar, da je udaljenost od najbližeg objekta najmanje 30 metara, da u neposrednoj blizini nema lako zapaljivih predmeta, a posebno da nema crnogoričnog drveća, da na putanji rakete nema telefonskih ili električnih vodova, da je publika na sigurnoj udaljenosti od mjesta paljenja. Rakete uvijek okretati u suprotnom smjeru od publike! Publika će jednako dobro vidjeti efekte. Kao i kod drugih pirotehničkih sredstava, i ovdje su mogući incidenti uzrokovani tvorničkom greškom na proizvodu ili nepažnjom osobe koja rukuje sredstvom. Zabilježeni su slučajevi da fitilj trenutno izgori, raketni motor ne odradi i raketa eksplodira dok je još na zemlji. Ovo se zna desiti i kod profesionalne opreme. Dogodi se i da u toku uzlazne putanje progori omotač raketnog motora pa raketa dobije neželjeni smjer. Tako raketa može neplanirano pasti u publiku, na neki objekat ili na motorno vozilo parkirano u blizini. Najčešće greške osoba koje rukuju raketama su stavljanje rakete u nestabilan nosač (bocu), ne vode računa da stabilizator bude slobodan (neki čak zabiju raketu u zemlju!) ili ispaljuju raketu iz ruke što je izuzetno opasno i strogo zabranjeno. Boca bi trebala biti postavljena u gajbi za boce, koja ima veliku površinu i stabilna je. Na taj način možemo ispaliti u kratkom vremenu više raketa iz iste gajbe s praznim bocama. Osoba koja pali jednu ili više raketa treba koristiti zaštitnu opremu (zaštitnu kacigu, zaštitne naočale, rukavice).


Slika6: rakete na stalkuRIMSKE SVIJEĆE


Rimske svijeće su pirotehnički artikli za dobivanje svjetlosnih i zvučnih efekata. Sastoje se od jedne kartonske cijevi u kojoj se nalazi više vatrometnih bombica malog kalibra. Paljenjem fitilja dolazi do aktiviranja bombica, jedne po jedne. Svaka bombica ima potisno punjenje koje izbaci bombicu iz cijevi te pirotehničku smjesu za aktiviranje i proizvodnju efekta.


Slika7: velike rimske svijeće na stalku i vatrometne baterije, sve razred III


Aktiviranje malih rimskih svijeća se, prema uputi, vrši iz ruke tako da se nakon paljenja fitilja ruka podigne okomito iznad glave. Kako i rimske svijeće znaju zakazati ili odraditi nešto neočekivano, savjet je da se rimska svijeća stavi u stabilnu bocu sa širim grlom, učvrsti sa dvije ili četiri opeke na ravnoj i tvrdoj podlozi te aktivira a osoba udalji na sigurnu udaljenost. Neželjeni događaji su: eksplodiranje jedne od bombica u cijevi što dovodi do istovremenog aktiviranja ostalih bombica. U opasnosti su oči osobe koja aktivira rimsku svijeću iz ruke. Druga pogreška je da rimska svijeća stane u toku izvođenja. Dva su moguća ishoda: ili da iznenada nastavi s radom, ili da se posve ugasi. Takvu do pola aktiviranu rimsku svijeću treba što prije uroniti u duboku kantu s običnom vodom i ostaviti je da se dobro nakvasi. Na taj način onesposobljavamo barutno punjenje. Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva.
VATROMETNE BATERIJE ("boxovi")


Vatrometne baterije su pirotehnička sredstva za izvođenje malih i srednjih vatrometa. S vremenom su proizvođači u razred II ugurali poluprofesionalne vatrometne baterije koje su po efektima vrlo blizu velikim vatrometima, no od nedavno je na našem tržištu moguće kupiti i boxove razreda III (gotovi, integralni vatrometi). Profesionalni pirotehničari ih često koriste za otvaranje velikih vatrometa ili za dobivanje gustoće i bogatstva efekata.


Slika8: baterije II razred, za otvaranje vatrometa


Vatrometne baterije se sastoje od više kartonskih cijevi debelih stijenki spojenih u obliku kutije, koje se aktiviraju paljenjem samo jednog fitilja. U svakoj cijevi se nalazi samo jedna vatrometna bomba određenog kalibra. Unutar razreda II se nalaze bombe od 10 do 35 mm, što je dovoljno za dizajniranje i izvođenje vrlo lijepog vatrometa. Autor knjige više godina za redom radi bogati vatromet povodom Ivanjskih krijesova u Požegi, a zbog teških uvjeta na mjestu paljenja koriste se isključivo vatrometne baterije razreda II. Čvrstom samoljepivom trakom se poveže nekoliko baterija zajedno i to tako da svi glavni fitilji budu okrenuti na istu stranu (ako je moguće) te se na taj način baterije učvrste u stabilnu skupinu koja se teško može prevrnuti. Vatrometne baterije se koriste tako da se baterija stavi na ravnu površinu te učvrsti sa dvije opeke. Skine se zaštita sa glavnog fitilja. Fitilj se pali uz pomoć benzinskog ili plinskog upaljača, pirotehničkom šibicom ili malim plinskim brenerom. Obavezno voditi računa da se glava ne drži iznad baterije! Odmah se udaljiti na sigurnu udaljenost. Voditi računa da u blizini nema objekata, telefonskih ili električnih vodova, lako zapaljivog drveća, parkiranih osobnih vozila te da je publika na sigurnoj udaljenosti. Neke od baterija imaju i pomoćni fitilj (stijenj) kojega se može aktivirati ako baterija prestane s radom na pola. Trajanje rada vatrometne baterije se kreće od 10 do 45 sekundi. U jednoj bateriji se najčešće nalazi 16, 25 ili 36 bombi. Izbor je vrlo velik te se može birati baterije prema kalibru, broju cijevi, vrsti efekata, brzini rada... Iako incidenti sa vatrometnim baterijama nisu učestali (kako zbog kvalitete proizvoda, tako i zbog više cijene koju si mlađe osobe rijetko mogu priuštiti), povremeno se događaju slijedeći problemi: Slabo učvršćene baterije se znaju prevrnuti u toku rada. Ovo je vrlo opasno jer tada bombe nekontrolirano lete na sve strane i mogu nanijeti ozbiljne ozljede ili napraviti značajnu štetu. Voditi računa o učvršćenju baterije. Tvornička greška kod koje se baterija raspadne u toku rada. Profesionalni pirotehničari se brinu za sigurnost publike i svaka baterija se dodatno poveže čvrstom samoljepivom trakom. Posljedice raspada su jednake kao kada se baterija prevrne. Tvornička greška kada stane rad baterije na pola. Može se desiti da unutar baterije fitilj tinja te da se naknadno aktivira i iznenada počne raditi. Ako baterija ima pomoćni fitilj, treba ga aktivirati oprezno i voditi računa da baterija može iznenada nastaviti s radom. Ovdje nema puno pomoći osim što treba biti vrlo oprezan i strpljiv. Ako se baterija koja ima samo jedan fitilj ne aktivira u nekom razumnom vremenu, odnosno ne nastavi s radom (npr. nakon pola sata), nikako ne odlagati bateriju sa kućnim otpadom. Preporuka je da se pozove policija i oni će se pobrinuti za opasan predmet. Ako se aktiviranje vršilo u dozvoljenom vremenu korištenja (od 26. prosinca do 02. siječnja) te u skladu sa Zakonom, policija neće primjenjivati sankcije.


Slika9: raspadnute cijevi kao posljedica prijevremene eksplozije vatrometne bombe u cijevi


Bombe se znaju aktivirati unutar cijevi, što je posljedica lošeg rada inicijalnog punjenja, te treba biti oprezan i nalaziti se na sigurnoj udaljenosti kako ne biste zadobili opekline. Osim toga, vatrometne baterije su prilično bučne. Stoga je preporučljivo koristiti sredstva za osobnu zaštitu (zaštitna kaciga, zaštitne naočale, antifoni, zaštitne rukavice, nezapaljiva ili teško zapaljiva odjeća), pogotovo ako se vrši paljenje više baterija sa istog mjesta paljenja. Može se desiti da se kartonske cijevi i kutija zapale tokom aktiviranja. Stoga je preporučljivo imati u neposrednoj blizini kantu s vodom, leđnu prskalicu napunjenu vodom ili aparat za početno gašenje požara.


PROFESIONALNA PIROTEHNIKA


O profesionalnoj pirotehnici se mogu naći informacije na drugim mjestima. Ovdje ćemo se samo vrlo kratko osvrnuti na organizaciju vatrometa, sredstva i opremu za izvođenje velikih vatrometa te donosimo popis tvrtki koje se bave uvozom pirotehničkih sredstava, dizajniranjem i izvođenjem vatrometa i scenskih efekata.


Projekat vatrometa započinje narudžbom kupca. U narudžbi kupac određuje veličinu i cijenu vatrometa te vrijeme izvođenja, a u dogovoru sa izvođačem i izgled vatrometa. Nakon početnog dogovora izvođač ili ovlaštena osoba obilaze potencijalno mjesto paljenja vatrometa i donose odluku može li se s tog mjesta raditi vatromet, a ako ne može predlažu drugu poziciju, zavisno od želje kupca i položaja publike. Izvođač izrađuje pismeni projekat vatrometa u kojemu određuje što će se i kada ispaliti, te radi skicu mjesta paljenja. Po završetku izrade projekta podnosi zahtjev policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu na kojem će se vatromet izvesti. Nadležna policijska uprava donosi rješenje o mjestu i vremenu paljenja vatrometa te koje osobe su ovlaštene za rad s pirotehničkim sredstvima i opremom. Obavezno se propisuju i potrebne mjere zaštite. Na mjestu paljenja velikih vatrometa obavezno trebaju biti vatrogasci, hitna pomoć i policija. Mjesto paljenja je potrebno ograditi kako bi se zapriječio pristup neovlaštenim osobama, a ponekad je potrebno angažirati i zaštitarsku službu. Nakon što MUP izda rješenje, odnosno dozvolu za izvođenje vatrometa, vrši se nabavka pirotehničkih sredstava. Velike firme imaju i vlastita skladišta pirotehničkih sredstava. Slijedi priprema sredstava, odnosno spajanje bombi u skladu sa izrađenim dizajnom i odobrenjem policije. Kod vrlo velikih vatrometa spajanje može potrajati i više od sedam dana. Sva pirotehnička sredstva i oprema se donose na mjesto paljenja na dan izvođenja, a ako je vatromet vrlo velik onda i dan-dva ranije te se vrši postavljanje opreme i punjenje cijevi.


Slika10: rad u zatvorenom prostoru


Pred sam vatromet se vrši konačna provjera opreme i sustava za električno ili ručno paljenje. Vrijeme izvođenja može biti točno određeno ili naručitelj određuje trenutak paljenja unutar vremena odobrenog od strane MUP-a. Najveća nagrada pirotehničaru su: uredno odrađen vatromet, pljesak i ovacije publike te zadovoljstvo naručitelja. Tržište vatrometa funkcionira po principu starih mušterija (osim tamo gdje je obvezno provođenje natječaja) te se stoga svi izvođači maksimalno trude da zadrže kupca. Kriteriji su: kvaliteta robe, kvaliteta usluge uz nastojanje da se izađe kupcu u susret ako ima posebne zahtjeve te cijena. Pirotehnička sredstva za profesionalnu upotrebu razvrstana su u razrede III, IV, T1 i T2. Najčešće korištena sredstva su vatrometne bombe srednjih i velikih kalibara (od 50mm do 400 mm), rimske svijeće, star mine, vatrometne baterije različitih kalibara (25 mm do 100 mm), broja cijevi (16 cijevi do 300 cijevi u jednoj bateriji) i vremena trajanja (10 do 90 sekundi). Postoje i specijalne velike baterije koje su zapravo gotovi kompletni vatrometi u jednoj kutiji i pale se na jedan fitilj, a traju i do 5 minuta.


Vatrometne bombe se ispaljuju iz cijevi izrađenih od otporne plastike, poslaganih u drvene sanduke. Bombe se spajaju nekoliko sati ili dana prije vatrometa. Na brzi fitilj se veže po jedna bomba, iza nje usporivač određenog trajanja (npr. 2 sekunde) te slijedeća bomba. Početni fitilj se može paliti ručno ili uz pomoć sustava za električno paljenje. Sustavi za električno paljenje mogu biti vođeni uz pomoć računala što je idealno za dizajniranje i izvođenje vatrometa sinkroniziranih s glazbom. Postoje i sustavi za bežično paljenje, odnosno dvije kontrolne jedinice su upravljane radio vezom (predajna i prijemna jedinica). Na taj je način moguće aktivirati 999 kanala po jednoj jedinici, što omogućuje kontrolu izvođenja vrlo velikih vatrometa.


Slika11: električno spajanje


Slika12: električna bežična kontrola paljenja


Slika13: električno spajanje


U svijetu je uobičajeno održavanje festivala vatrometa. U Hrvatskoj je samo jedan takav festival i to u Samoboru. Festival se održava svakog lipnja uz učešće inozemnih pirotehničara. Oprema i pirotehnička sredstva znaju biti tako obimna da za samo jedan vatromet budu potrebna dva nogometna igrališta!


Slika14: priprema bombi za spuštanje u cijevi Slika15: spajanje i priprema vatrenog slapa (vodopada) Slika16: montaža na konstrukciju Slika17: vatreni slap (vodopad) Slika18: Svaki početak je težak. U početku smo se sami snalazili za smještaj i noćenje nakon odrađenog vatrometa.


O AUTORU

Autor je Goran Nikolašević iz Erduta. Specijalizaciju za pirotehničara je završio u Dresdner Sprengschule iz Dresdena, Njemačka, u jednoj od najboljih škola u svijetu za školovanje svih vrsta pirotehničara, u klasi dipl. ing. Joerga Rennerta. Radno iskustvo mu je bogato te je prošao sve nivoe poslova: pomoćnik, osoba ovlaštena za pripaljivanje vatrometa, dizajner vatrometa te odgovorna osoba u pravnoj osobi registriranoj za projektiranje i izvođenje javnih vatrometa i scenskih efekata. Radi sve vrste vatrometa: dječje vatromete, svatovske vatromete, vatromete povodom raznih jubileja i godišnjica, novogodišnje vatromete te najveće festivalske vatromete. Ima bogato iskustvo u izradi scenskih efekata. Surađivao je i još uspješno surađuje sa najvećim tvrtkama u Hrvatskoj koje se bave projektiranjem i izvođenjem javnih vatrometa.

Dresdner Sprengschule GmbH, generacija 2002.Sadržaj edukacije - predmeti koji se slušaju i polažu


POPIS VAŽNIJIH TVRTKI U HRVATSKOJGalvo d.o.o., Višnjevac

Mirnovec d.o.o., Samobor

Orion pirotehnika d.o.o., Koprivnica

Pyroproject d.o.o., Brtonigla

Pleter vatrometi d.o.o., Zagreb


LITERATURA: Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08 i 69/12), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10) i Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), Edukacijski materijali Dresdner Sprengschule.


FOTOGRAFIJE KORIŠTENE U KNJIZI SNIMIO: Goran Nikolašević


(C)2003.-2012. - sva prava zadržana


LITERATURA ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE...

Creating special effects... Very good descriptions and excellent drawings 184 pages (English), 1991. edition


Secrets of Hollywood Detailed descriptions: rain and water effects, snow effects, smoke effects, pyrotechnics, special effects and stunts, and much more... 192 pages (English), 1992. edition


Special effects in television Very comprehensive work on special effects in film and television production. Atmospheric effects, props, pyrotechnics, models, fire effects, and much more... 272 pages (English) 1995. edition


Effects for Theater Special book for theatrical effects: scene effects, sound effects, light effects, special effects 145 pages (English), 1995. edition